Definicije i pravne reference

Osobni podaci

Sve informacije u vezi s fizičkom osobom, pravnom osobom, institucijom ili udruženjem koje je, ili se mogu, identificirati, čak i neizravno, pozivanjem na bilo koje druge podatke, uključujući osobni identifikacijski broj.

Podaci o upotrebi

Informacije prikupljene automatski iz ove aplikacije (ili usluge trećih strana zaposlene u ovoj aplikaciji), a koje mogu sadržavati: IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (jedinstveni identifikator resursa), vrijeme zahtjeva, metoda korištena za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene u odgovoru, brojčani kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operativnog sustava koje koristi Korisnik, različite vremenske pojedinosti po posjetu (npr., vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar ove aplikacije) i pojedinosti o putu koji slijedi u ovoj aplikaciji s posebnim osvrtom na redoslijed stranica posjećeni i drugi parametri o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Predmet podataka

Pravna ili fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruženje ili organizacija ovlaštena od strane kontrolora podataka za obradu osobnih podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

Kontrolor podataka (ili vlasnik)

Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruženje ili organizacija s pravom, zajedno s drugim kontrolorom podataka, donosi odluke o svrhama i načinima obrade osobnih podataka i korištenim sredstvima, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i upotrebu ove aplikacije. Ako je drugačije navedeno, osoba koja kontrolira podatke vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija

Hardverski ili softverski alat pomoću kojeg se prikupljaju osobni podaci korisnika.

Legalna informacija

Obavijest europskim korisnicima: ova izjava o privatnosti pripremljena je u skladu s obvezama iz čl. 10 Direktive EZ br. 95/46 / EZ i u skladu s odredbama Direktive 2002/58 / EZ, revidirane Direktivom 2009/136 / EZ, o kolačićima.